Rekisteriseloste – Privacy Policy

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                          Validator Oy FI23468159
Yhteystiedot:           PL 79, 20521 Turku

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tuukka Koskenrouta
Validator Oy
PL 79
20521 Turku

myynti@turvakoulutusakatemia.fi

+358400522004

 

 1. Rekisterin nimi

Validator Oy markkinointirekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitämiseen ja markkinointiin. Asiakas on antanut suostumuksensa tietojensa keräämiseen antaessaan tiedot.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitäviä tietoja:

 • nimi, yritys ja yhteystiedot
 • syntymäaika ja/tai sosiaaliturvatunnus
 • käydyt koulutukset

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tietoja verkkosivujen kautta, palveluiden käytön yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla ja kursseilla.

 

Sosiaalisessa mediassa asiakkaan vieraillessa tilillämme ja jättäessään kommentteja yms. asiakkaan nimi näkyy tilillämme. Käyttämiämme sosiaalisen median alustoja:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter

 

 1. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset

Validator Oy ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille. Ainoastaan siinä tapauksessa, esimerkiksi kun asiakas on ilmoittautunut Validator Oy:n kautta yhteistyökumppanin järjestämään koulutukseen.

 

 1. Evästeiden käyttö

Validator Oy käyttää verkkosivullaan evästeitä jotta tunnistaisimme kävijän, käytetyn laitteen sekä resoluution ja voimme tarjota paremman kokemuksen sivustollamme vieraileville.

 

 1. Rekisterin suojauksen perusteet

Validator Oy henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Validator Oy:n työntekijät joille on  heidän tehtävien hoidon takia tarpeellista käsitellä tietoja.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 1. Markkinointiluvan peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.

 

 1. Rekisteriselosteen voimassaolo

Tämä rekisteriseloste on voimassa toistaiseksi, Validator Oy pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa tätä Rekisteriselostetta, muutoksista voidaan tiedottaa asiakasta tai olla lähettämättä tiedotetta. Ajantasainen Rekisteriseloste on nähtävillä Validator Oy:n verkkosivuilla.